Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

organizuje

 I konferencję dydaktyczno-metodyczną:

Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia

która odbędzie się w dniach 23-24.11.2017 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Planowana konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych metod nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich oraz wypracowanie planu działań podnoszących efekty kształcenia w zakresie dydaktyki języków kierunkowych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr (czeskiego, rosyjskiego, serbskiego, chorwackiego i ukraińskiego).

Konferencja składać się będzie z dwóch części. W pierwszym dniu odbędzie się posiedzenie plenarne,  w trakcie którego zostaną wygłoszone referaty dotyczące tytułowego zagadnienia konferencji. Przewidujemy wystąpienia przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, teoretyków i praktyków, którzy zaprezentują swoje badania oraz doświadczenia dydaktyczne. Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację referatu. W drugim dniu konferencji planujemy zorganizowanie części warsztatowo-panelowej, podczas której nastąpi prezentacja najnowszych technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych, nowości wydawniczych oraz zostanie podjęta próba wypracowania planu działań podnoszących jakość kształcenia w zakresie języków kierunkowych w IFS.  

 

Wiodące zagadnienia konferencji

  1. Część plenarna:

 – postęp w glottodydaktyce języków obcych;

–  potrzeba uwzględnienia najnowszych osiągnięć teoretycznych i praktycznych w organizacji procesu nauczania;

– najnowsze metody nauczania języków obcych versus metody tradycyjne;

– nowe metody nauczania języków słowiańskich w procesie podnoszenia kompetencji językowych  w kontekście potrzeb rynku pracy;

II Część warsztatowo-panelowa:

– wymiana doświadczeń metodyczno-dydaktycznych w nauczaniu języków słowiańskich na poziomie uniwersyteckim; 

– nowości wydawnicze dotyczące dydaktyki języków słowiańskich;

– sposoby wypracowywania minimum programowego w kontekście aspektów praktycznej nauki języków kierunkowych w IFS: leksyka, praca z tekstem, gramatyka funkcjonalna, fonetyka (studia I stopnia); konwersacje, stylistyka funkcjonalna (studia II stopnia);  

–  nakreślenie planu działań międzyzakładowego zespołu ds. dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki języków kierunkowych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr, który będzie zawierać m.in.:

  1. a) optymalizację programów nauczania zgodnie z najnowszymi trendami w glottodydaktyce z uwzględnieniem oczekiwań studentów filologii słowiańskich związanych z dydaktyką języków kierunkowych (nastawienie, obok wiedzy stricte naukowej, na uzyskanie umiejętności praktycznych do zastosowania w przyszłym życiu zawodowym);
  2. b) sporządzenie aktualnej bibliografii, a w szczególności wytypowanie wiodących podręczników;
  3. c) wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu dydaktycznego jako obowiązkowego elementu zajęć językowych (pomoce audiowizualne, platformy internetowe przeznaczone do nauki języków obcych);

Języki konferencji: polski, chorwacki, czeski, rosyjski, serbski, ukraiński                                                                                                  

Komitet Organizacyjny:

Dr Sylwia Wójtowicz – Przewodnicząca Komitetu

Dr Danuta Pytel-Pandey – Sekretarz Konferencji

[email protected]

Dr Gordana Durdev-Małkiewicz

Dr Dorota Drużyłowska

Dr Lenka Ptak

Dr Jadwiga Skowron

Dr Jakub Walczak

 

 

Przewiń do góry Skip to content