II konferencja naukowo-dydaktyczna

Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych

28-29 listopada 2019 roku

Uniwersytet Wrocławski  

Pierwszy dzień konferencji – 28.11.2019 (czwartek) budynek D WPAiE UWr, sala 2D (pierwsze piętro)

Rejestracja uczestników konferencji rozpocznie się przed otwarciem obrad.


Moderator
: dr hab. Dorota Michułka, Prof. UWr

9.00-9.30 – otwarcie konferencji

9.30-9.40 – przerwa

9.40- 10.20 – wykład: Kształcenie studentów z niepełnosprawnością (doc. Alina Czapiga, Uniwersytet Wrocławski)

10.20- 10.40 – prezentacja zakresu działalności Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością (ZODSN) w Uniwersytecie Wrocławskim (dr Wiesława Zybura – Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów z niepełnosprawnością)

10.40-11.00 – przerwa

Moderator: dr Sylwia Wójtowicz-Marszał

11.00-12.00 – debata z udziałem przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich nt. nowych wyzwań w nowoczesnym nauczaniu akademickim w UWr

12.00-13.00 – przerwa na lunch

 

OBRADY PLENARNE

Moderator: dr Anna Pięcińska

13.00 – 13.20Wyzwania w nauczaniu języków obcych w perspektywie teorii złożonych systemów dynamicznych (prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, Uniwersytet Wrocławski)

13.20-13.40 – Między wiedzą praktycznie użyteczną a wiedzą naukową – o pomiarze wiedzy w języku obcym studentów neofilologii (dr Wioletta Piegzik, Uniwersytet Szczeciński)

13.40 – 14.00 – Ocena kompetencji komunikacyjnej i umiejętności pracy z tekstem przyszłych studentów filologii hiszpańskiej – język hiszpański i język polski (dr Magdalena Krzyżostaniak, Uniwersytet Wrocławski)

14.00 – 14.20 – Rola działań popularyzujących wiedzę o języku w rozwijaniu kompetencji językoznawczych studentów polonistyki
(dr Marta Śleziak, Uniwersytet Wrocławski)

14.20-14.40 Lekcje łaciny po łacinie – nowatorstwo, tradycja, czy…?” (mgr Elżbieta Górka, dr Katarzyna Ochman, Uniwersytet Wrocławski)

 14.40 – 15.00 – dyskusja

15.00 – 15.20 – przerwa

Moderator: dr Danuta Pytel-Pandey

15.20 – 15.40 – Reforma dokonana – braki i nadmiary. Kształcenie literackie w szkolnej edukacji polonistycznej (w świetle nowej podstawy programowej i nowego programu specjalizacji nauczycielskiej w IFP) (dr hab. Dorota Michułka Prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski)

15.40 – 16.00 – Polski.info: nauczanie języka polskiego ONLINE (dr Simona Mizerová, Uniwersytet Ostrawski)

16.00 – 16.20 – Wpływ interferencji na akwizycję języka trzeciego. Ujęcie porównawcze wybranych aspektów dydaktyki języków słowiańskich i romańskich (mgr Agata Zapłotna, Uniwersytet Wrocławski)

16.20 – 16.50Audiodeskrypcja, jako sposób udostępniania sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku (dr Anna Pięcińska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Kultura bez Barier)

16.50-17.10 – dyskusja

18.00 – uroczysta kolacja  

 

Drugi dzień konferencji – 29.11.2019 (piątek) budynek IFS ul. Pocztowa 9

OBRADY

Sekcja ukrainistyczna – rozpoczęcie obrad godzina 8.30 (sala 301)

Moderator: dr Olga Barabasz-Rewak

8.30-8.50 – Nazwy wybranych lokali użytkowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, (mgr Jana Capuk, Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Łucku)

8.50-9.10 – Praktyczna leksyka życia codziennego – „zapomniany” temat podczas nauki języka ukraińskiego (mgr Marta Saniewska, Uniwersytet Warszawski)

9.10 – 9.30 Методична майстерня навчання виду мовленнєвої діяльності – говоріння. (doc. Nina Stankevych, Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki)

9.30 – 9.50 Українська фонетика для китайськомовних студентів/студенток: з досвіду викладання в Китаї, (dr Nataliya Tsisar,  Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)

9.50 – 10.10 – przerwa

10.10 – 10.30 Наказовий спосіб в українській мові (dr Kseniia Borodin, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)

10.30 – 10.50Онлайн інструменти в навчанні української як іноземної (mgr Andriyana Baran, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)

10.50 – 11.10 Наукова, освітня та культурна сфери в контексті літературних журналів (mgr Наталія Чауpa, Chersoński Uniwersytet Państwowy)

11.10 – 11.30 – dyskusja

11.30 – 12.00 – przerwa 

Sekcja rusycystyczna – rozpoczęcie obrad godzina 10.00 (sala 101)

Moderator: dr Sylwia Kamińska-Maciąg

10.00 – 10.20 – Elementy e-learningu na zajęciach gramatyki funkcjonalnej (w ramach bloku praktycznej nauki języka rosyjskiego) (dr Katarzyna Martyniuk, mgr Konstanty Martyniuk, Uniwersytet Wrocławski)

10.20 – 10.40Zastosowanie metody bleanded learning w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego (dr Anna Boginskaya, Uniwersytet Wrocławski)

10.40 – 11.00 „Научиться  коммуникативной деятельности можно только в процессе коммуникативной деятельности” – (на примере учебника Дискуссия) (dr Zoja Kuca, Uniwersytet Łódzki)

11.00 – 11.20 – dyskusja

11.20 – 12.00 – przerwa

Sekcja bohemistyczna – rozpoczęcie obrad godzina 10.00
 (sala 401)

Moderator: dr Lenka Ptak

Dyskusja na następujące tematy:

  • optymalizacja programów nauczania zgodnie z najnowszymi trendami w glottodydaktyce z uwzględnieniem oczekiwań studentów filologii słowiańskich związanych z dydaktyką języków kierunkowych (nastawienie, obok wiedzy stricte naukowej, na uzyskanie umiejętności praktycznych do zastosowania w przyszłym życiu zawodowym);
  • sporządzenie aktualnej bibliografii, wytypowanie wiodących podręczników;
  • wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu dydaktycznego jako obowiązkowego elementu zajęć językowych (pomoce audiowizualne, platformy internetowe przeznaczone do nauki języków obcych);

11.40 – 12.00 – przerwa 

 

Sekcja kroatystyczno – serbistyczna – rozpoczęcie obrad godzina 10.00 (sala 201)

10.00 – 11.40

Moderator: dr Sybilla Daković

Dyskusja na następujące tematy:

  • optymalizacja programów nauczania zgodnie z najnowszymi trendami w glottodydaktyce z uwzględnieniem oczekiwań studentów filologii słowiańskich związanych z dydaktyką języków kierunkowych (nastawienie, obok wiedzy stricte naukowej, na uzyskanie umiejętności praktycznych do zastosowania w przyszłym życiu zawodowym);
  • sporządzenie aktualnej bibliografii, wytypowanie wiodących podręczników;
  • wprowadzenie nowoczesnych technologii do procesu dydaktycznego jako obowiązkowego elementu zajęć językowych (pomoce audiowizualne, platformy internetowe przeznaczone do nauki języków obcych);

11.40 – 12.00 – przerwa

SZKOLENIA

12.00 – rozpoczęcie szkoleń

(12.00-12.45/ 12.45-13.30/ 13.30-14.15)

3x 45 minut  – doc. Alina Czapiga – Warsztat: Problemy i zaburzenia psychiczne u młodych dorosłych; przyczyny, objawy i konsekwencje obserwowane w zachowaniu. (gr.1 sala 301)

3x 45 minut – dr Anna Przyborska-Borkowicz Warsztat: Innowacyjne technologie – podnoszenie jakości kształcenia kadry dydaktycznej (gr.2 sala 201)

14.15 – 14.45 – przerwa na lunch

(14.45-15.30/ 15.30-16.15/ 16.15-17.00)

3x 45 minut – doc. Alina Czapiga – Warsztat: Problemy i zaburzenia psychiczne u młodych dorosłych; przyczyny, objawy i konsekwencje obserwowane w zachowaniu. (gr.2 sala 301)

3x 45 minut – dr Anna Przyborska-Borkowicz – Warsztat: Innowacyjne technologie – podnoszenie jakości kształcenia kadry dydaktycznej (gr.1 sala 201) 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Komitet organizacyjny:

dr Sylwia Wójtowicz – Przewodnicząca Komitetu

dr Olga Barabasz-Rewak, dr Sybilla Daković, dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, dr Katarzyna Martyniuk, 

dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr, dr Lenka Ptak, dr Danuta Pytel-Pandey

Przewiń do góry Skip to content