Proponowane zagadnienia:

 • postęp glottodydaktyki w zakresie języków obcych – w tym także słowiańskich – i wynikająca z niego potrzeba uwzględniania najnowszych osiągnięć teoretyków i praktyków w organizacji procesu nauczania;

   

 • konieczność zapoznania kadry naukowo-dydaktycznej z najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystywanymi także w procesie nauczania języków obcych, umożliwiającymi podnoszenie atrakcyjności i skuteczności procesu nauczania na poziomie akademickim;

   

 • świadomość podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych oraz wymiany doświadczeń w sytuacji coraz częstszego kontaktu akademickiej kadry nauczycielskiej w UWr ze studentami z niepełnosprawnością oraz z problemami i zaburzeniami psychicznymi u młodych dorosłych, ze studentami przewlekle chorującymi oraz studentami znajdującymi się w innej trudnej sytuacji losowej;

   

 • zwiększone zainteresowanie studiowaniem w UWr studentów zagranicznych, wskazujące na konieczność dostosowania metod pracy do potrzeb międzynarodowych grup studenckich;

   

 • potrzeba refleksji nad konstrukcją programów studiów w korelacji z grupami o zróżnicowanym stopniu zaawansowania znajomości języka (grupy podstawowe i zaawansowane);

   

 • zmieniające się potrzeby rynku pracy – konieczność wyposażenia absolwentów kierunków filologicznych w kompetencje językowe pozwalające na podejmowanie pracy, np. w międzynarodowych firmach handlowo-usługowych, produkcyjnych, korporacjach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych itd.;

   

 • coraz częściej pojawiające się w środowisku nauczycieli akademickich dylematy i pytania odnoszące się do istoty współczesnego nauczania filologicznego (w tym nauczania języków obcych) w dobie przedkładania wśród studentów umiejętności praktycznych nad wiedzę stricte naukową, np.: Czy Uniwersytet nie zamienia się w szkołę językową? Jak tworzyć atrakcyjne, nowoczesne programy nauczania, aby nauczanie języków obcych na studiach filologicznych nie zostało sprowadzone do lektoratu języka obcego? Czy akademickie nauczanie języków obcych nie odbiega od wymogów współczesnego rynku pracy?
Przewiń do góry Skip to content